Πρόγραμμα

12:00

Εκκίνηση (από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος) – Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής

12:00

10:00 - 18:00

Θαλασσινή «τροφή» για σκέψη και ιδέες

Παρουσίαση θεμάτων και προκλήσεων σχετικών με το έργο ΝΑΥΣ (από το Ίδρυμα Ευγενίδου μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ). 

Οι παρουσιάσεις έχουν βιντεοσκοπηθεί και παραμένουν διαθέσιμες διαδικτυακά. 

10:00 - 18:00

19:00 - 21:00

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Γνωριμία των διαγωνιζόμενων και των συντελεστών του διαγωνισμού και σεμινάριο για το κτίσιμο των ομάδων και τη συνεργασία των μελών τους (μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ)

19:00 - 21:00

17:00 - 21:00

Πριν το τέρμα η πρόβα

Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζόμενων ομάδων και παροχή συμβουλευτικής αξιολόγησης/οδηγιών για τον τρόπο παρουσίασης (μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ)

17:00 - 21:00

έως τις 20:00

Υποβολή των υπομνημάτων επιχειρηματικών ιδεών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υπομνημάτων επιχειρηματικής ιδέας 

έως τις 20:00

19:00 - 21:00

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Παρουσιάσεις των επιχειρηματικών ιδεών (στο  Ίδρυμα Ευγενίδου ή εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) και βαθμολόγηση και βράβευση των 3 καλύτερων προσπαθειών.

19:00 - 21:00