Πέμπτη, 06 Ιανουαρίου 2022 08:21

NAVS Βlue Hackathon 2022 Θαλασσινή «τροφή» για σκέψη και ιδέες

Written by
Rate this item
(0 votes)

Την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 από τις 10:00 έως και τις 18:00 θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του NAVS Blue Ηackathon 2022, εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου με ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης του έργου ΝΑΥΣ καθώς και με διαλέξεις επί θεμάτων και προκλήσεων σχετικών με το έργο. Η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει «τροφή» για σκέψη για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους το επιθυμούν είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο: 

https://aegean- gr.zoom.us/j/98375094461?pwd=R0ZqcFlaMHpyRUNYS1VUZ3U5TEFRQT09

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν και οι εισηγητές τους είναι τα εξής:

  • «Διαχείριση πολιτιστικών προϊόντων-μουσείων», Δ. Γαβαλάς.
  • «Αξιοποίηση παραδοσιακών σκαφών», Γ. Ρεμούνδος.
  • «Θαλάσσιος τουρισμός και ναυτική παράδοση», E. Bourdon.
  • «Γαλάζια οικονομία και κοινωνική καινοτομία», Μ. Λεκάκου - Γ. Κατσούνης

To έργο ΝΑΥΣ  υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).          

Read 145 times Last modified on Σάββατο, 08 Ιανουαρίου 2022 09:00